Beheer Lesroosters

In het lesrooster staat wie welk vak geeft aan welke groep in welke periode. Je kunt roosterregels aanpassen, toevoegen of verwijderen.