Edu-Connect

Inzicht in het Leerproces

 

 

Ondersteund door data

Op goed presterende scholen hebben zowel docenten als leerlingen inzicht in wat werkt in het leerproces.
Ze maken daarbij gebruik van data waarop ze dat inzicht  baseren.

(Bron: Staat van het Onderwijs, 2020)

Zo werkt het

Edu-Connect is opgezet vanuit de principes van Constructive Alignment, werken vanuit Leerdoelen, Formatief handelen en Eigenaarschap van de Leerling.

k

Docent doet peilverzoek ...

… op basis van het leerdoel waar de leerlingen naartoe werken.

g

Leerlingen reageren ...

… door de peiling in te vullen. Een paar klikken en ze zijn klaar!

Waar staan de leerlingen?

Wat is hun voortgang op het leerdoel, hoe is hun motivatie, welk resultaat  verwachten ze en wat is de volgende stap?

Z

Docent start evaluatie ...

… na het afsluiten van een onderwerp.

Succes- en faalfactoren

Leerlingen geven aan wat het door hun behaalde resultaat heeft beïnvloed.

Inzicht in het leerproces

Docent en leerlingen reflecteren waarbij ze tussentijdse peilingen vergelijken met de afsluitende evaluatie.

VOORDELEN VOOR JOUW SCHOOL

De kracht van visualisatie

Beschikbare data wordt getoond in de vorm van een visueel dashboard. Hierdoor zien docenten en leerlingen in één oogopslag wat ertoe doet.

Betrokken leerlingen

Leerlingen hebben inzicht in en invloed op hun eigen leerproces. Hierdoor neemt hun betrokken­heid toe en worden ze eigenaar van hun leerproces.

Tijdig bijsturen

Docent en leerlingen krijgen vroegtijdig inzicht in het leer­proces. Ver voor de toets. Zo kun je tijdig bijsturen. Zowel individueel als met de groep.